English Greek
29
Πεμ, Σεπ
75 New Articles

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ξεπέρασε Τα 20 Εκατ. Ευρώ Ο Τζίρος Της Ζυθοποιίας Μακεδονίας - Θράκης Το 2017

Ελλαδα
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Συνεχίστηκε και κατά το 2017, αν και με ασθενέστερο ρυθμό σε σχέση με το 2016, η αδιάκοπα ανοδική πορεία των πωλήσεων της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, η οποία διανύει πλέον την τρίτη δεκαετία από την ίδρυσή της και είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα ζύθου «Βεργίνα».

Συγχρόνως, η εταιρεία παρουσίασε μειωμένη κερδοφορία, λόγω αποδυνάμωσης του μεικτού περιθωρίου της.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής, στον νομό Ροδόπης, όπου βρίσκονται και οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις της. Συστάθηκε, με τη νομική μορφή της Α.Ε., το 1996. Άρχισε να παράγει μπύρες το 1998. Λειτουργεί κέντρα διανομής των προϊόντων της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.

Παράγει μπύρες με τα σήματα «Βεργίνα», «Βεργίνα Weiss», «Βεργίνα Red», «Βεργίνα Premium Lager» και «Βεργίνα Πορφύρα».

Εξάγει σχετικά μικρό ακόμη μέρος της παραγωγής της σε διάφορες χώρες και, κυρίως, στις χώρες Αλβανία, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Κύπρος και Σουηδία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία παραγωγής ζύθου της Ροδόπης το 2017, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 20,53 εκατ. ευρώ (+6% ή +1,16 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

- Μεικτά κέρδη 6,68 εκατ. ευρώ (-10% ή -0,75 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,31 εκατ. ευρώ (-4,3% ή -0,19 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,20 εκατ. ευρώ (-15,1% ή -0,39 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,93 εκατ. ευρώ (-19,9% ή -0,48 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων (12,4% το 2016) και το 14,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (19,7% το 2016).

- Καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,54 εκατ. ευρώ (-18,8% ή -0,36 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων (12,4% το 2016) και το 7,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (9,8% το 2016), καθώς ο συντελεστής φορολόγησης συρρικνώθηκε, λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας.

Το 98,2% των εσόδων της επιχείρησης (20,16 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,8% (0,37 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και παρεπόμενες ασχολίες. Τα βιομηχανικά έσοδα σημείωσαν αύξηση 6,8%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συμπιέστηκε κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες και υποχώρησε στο 32,5%, από 38,3% το 2016, αλλά οι δαπάνες διάθεσης και διοίκησης παρουσίασαν μείωση.

Τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 2,11 εκατ. ευρώ (1,91 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφείς χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,28 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 4,03 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησε σε 15,9%, έναντι 19,4% το 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 16,6%, κυρίως λόγω αύξησης των παγίων της.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως και εκείνα του 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Ωστόσο, η επιχείρηση προχώρησε σε επαναδιατύπωση ορισμένων οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2016, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, του συνόλου ενεργητικού και των καθαρών κερδών, λόγω αναταξινόμησης κονδυλίων.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 4,45 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 14,47 εκατ. ευρώ (12,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 53,4% (55,7% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 27,07 εκατ. ευρώ (23,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Κατά την ίδια ημερομηνία η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,40 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,71 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,69 εκατ. ευρώ).

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε αυξηθεί σε 16,63 εκατ. ευρώ, αντί 14,25 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016, λόγω νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό και, κυρίως, λοιπό εξοπλισμό. Στη διάρκεια της χρήσης η επιχείρηση δαπάνησε για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων 2,91 εκατ. ευρώ, έναντι 2,72 εκατ. ευρώ το 2016. Έναντι δανείων της από την Εθνική Τράπεζα, είχε εγγραφεί προσημείωση ποσού 0,58 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία έχει γενικό διευθυντή τον ιδρυτή της Δημ. Ν. Πολιτόπουλο, πρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της τον Κων. Κ. Αραμπατζή, αντιπρόεδρο τη Θεοδώρα Κ. Κατσικούδη και διευθύνοντα σύμβουλο και διευθυντή παραγωγής τον Χρ. Ν. Δημτσούδη. Το 2017 απασχόλησε κατά μέσον όρο 106 εργαζόμενους, έναντι 111 το 2016. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 2,61 εκατ. ευρώ, έναντι 2,85 εκατ. ευρώ το 2016. Από τα κέρδη του 2017 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,73 εκατ. ευρώ, ενώ για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,22 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούσαν σε σχεδόν 40.660 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων ήταν ίσα προς 18.170 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η εταιρεία έχει διευρύνει την παραγωγική της δυναμικότητα μετά την επέκταση του βυνοποιείου της.

πηγή: inr.gr

Μόνο τα εγγεγραμένα μέλη έχουν το δικαίωμα σχολιασμού των άρθρων.

Διαφήμιση

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Dogfish Head - All Things Yet
Γιώργος Ιορδανίδης

Μια νέα ετικέτα αναμένεται από την Dogfish Head Brewery.

Barrier / Finback - Legal Tender
Γιώργος Ιορδανίδης

Μια νέα ετικέτα, σε συνεργασία με την Finback Brewery, κυκλοφόρησε η Barrier Brewing Co.

Evil Twin - TGI Oktober '21 / 5th Avenue Ale
Γιώργος Ιορδανίδης

Δυο νέες ετικέτες κυκλοφόρησε η Evil Twin Brewing.

Surly - Age Of Leviathans
Γιώργος Ιορδανίδης

Μια νέα εποχιακή ετικέτα κυκλοφόρησε η Surly Brewing Co.

Saint Arnold - Double Down / Double Barrel
Γιώργος Ιορδανίδης

Την κυκλοφορία δύο νέων ετικετών ανακοίνωσε η Saint Arnold Brewing Co.

Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2018
Γιώργος Ιορδανίδης

H Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών Ανακοινώνει Τη Νέα Πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» Και Σας Προσκαλεί Να Ζήσετε Μία Ξεχωριστή Εμπειρία Το Σάββατο 16 & Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018.

Άλλα Άρθρα

* Beer & Brewing Awards 2021 *

Τα πρώτα επίσημα και μοναδικά βραβεία για την μπύρα, τη ζυθοποιία και τα καταστήματα που την εμπορεύονται (μπυραρίες, pubs) στην Ελλάδα, μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας.

vol

Κράτα το

Κράτα το

Και Μη Ξεχνάτε... Ποτέ Αλκοόλ Και Οδήγηση!

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το