English Greek
14
Κυρ, Ιουλ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η www.Beer-Pedia.com (εφεξής «Διοργανωτής»), προκηρύσσει Ψηφοφορία με την ενδεικτική ονομασία «Beer & Brewing Awards», η οποία διενεργήται μέσω της ιστοσελίδας www.Beer-Pedia.com.
 1. Στόχος της ψηφοφορίας είναι η προώθηση, ανάδειξη και βράβευση των καλύτερων στο χώρο της Ζυθοποιίας, της Μπύρας και όλων όσων την εμπορεύονται (μπυραρίες, pubs, gastropubs, beer gardens, κλπ).
 1. Στη ψηφοφορία συμμετέχουν αυτεπάγγελτα, δωρεάν και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, όλες όσες Ζυθοποιίες, Μικροζυθοποιίες, Νομάδες Ζυθοποιοί, εταιρίες που για λογαριασμό τους ζυθοποιούν τρίτοι, τα προϊόντα (μπύρες) που παράγουν, καθώς και τα καταστήματα που τις εμπορεύονται (μπυραρίες, pubs, κλπ), που βρίσκονται-δραστηριοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας ή/και είναι Ελληνικών συμφερόντων και είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάποια από τα προαναφερθέντα δεν είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρα στον ακόλουθο σύνδεσμο, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και για τη συμμετοχή σας στα βραβεία : Καταχώρηση.
 1. Οι βραβευθέντες θα αναδειχθούν κατόπιν ψηφοφορίας, η οποία θα διενεργηθεί από έναρξής της, έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα είναι αναρτημένη διαδικτυακά στην ειδικώς αναφερόμενη στο Πρόγραμμα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση www.Beer-Pedia.com.
 1. Οι διακριθέντες-νικητές της Ψηφοφορίας, με την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένοι εντός τριών (3) εβδομάδων να αποστείλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία επικοινωνίας τους (Ονομασία επιχείρησης, Ονομ/νο Ιδιοκτήτη και τηλέφωνο), σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, με την καταχώρηση της επιχείρησή τους στην αντίστοιχη ενότητα (Καταχώρηση). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία από τον ενδιαφερόμενο-ιδιοκτήτη της επιχείρησης που διακρίθηκε μέσω της ψηφοφορίας στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όσοι είναι σε νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ (εφεξής «Ψηφοφόροι»), όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.
 1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος, κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην Ψηφοφορία επισκεπτόμενος την Ιστοσελίδα, καταχωρώντας την επιχείρησή του, με την προϋπόθεση πως πληροί τους Όρους Χρήσης και αφού λάβει την έγκριση-ανάρτηση στην σελίδα μας. Η διαδικασία για την ανάδειξη των νικητών είναι απλή και καθορίζεται από την αναδημοσίευση της ψηφοφορίας μέσω της ιστοσελίδας ή/και των Κοινωνικών Δικτύων του κάθε υποψήφιου, ο οποίος μέσω των καναλιών που διαθέτει, προωθεί με τον καλύτερο τρόπο την υποψηφιότητά του και λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους στην κατηγορία-υποψηφιότητα του.
 1. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται και η συμμετοχή στην Ψηφοφορία. Η υποβολή συμμετοχής στην Ψηφοφορία κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Ψηφοφόρων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι Διοργανωτές, με τα στοιχεία των ψήφων και των Ψηφοφόρων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Πρόγραμμα και στην Ψηφοφορία, καθώς και για την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
 1. Για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και συνδρομή ή/και εγγραφή στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή, Συνδιοργανωτή, Συνεργατών, Υποστηρικτών, Χορηγών, κλπ.
 1. Οι Ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στην Ψηφοφορία, επιλέγοντας όσους θέλουν να ψηφίσουν, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε κατηγορία ή/και υποκατηγορία. Κάθε ψήφος θα είναι οριστική και δεν θα μπορεί να αλλάξει.
 1. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών στην Ψηφοφορία και να αποκλείσει οποιονδήποτε Ψηφοφόρο επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία Ψηφοφορίας ή του οποίου η συμμετοχή στην Ψηφοφορία δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Ψηφοφόρου στην Ψηφοφορία ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει στους παρόντες όρους ή/και το πνεύμα του Προγράμματος και της Ψηφοφορίας ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους της ή/και το πνεύμα του Προγράμματος και της Ψηφοφορίας.
 1. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή στην Ψηφοφορία θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Ψηφοφόρου ή τρίτου. Επιπλέον, αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Ψηφοφόρος ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του στην Ψηφοφορία ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 1. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του και τη διακριτική του ευχέρεια, να διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν καταστρατήγηση των παρόντων όρων κατά τα, μεταξύ άλλων, υπό τους όρους 10 και 11 προβλεπόμενα.
 1. Καθ' όλη τη Διάρκεια της ψηφοφορίας, θα αναρτάται αυτόματα στην Ιστοσελίδα το σύνολο των ψήφων που έχουν ληφθεί ανά κατηγορία-υποκατηγορία (σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω υπερβολικής κίνησης δεδομένων, ενδέχεται να χρειαστεί ανανέωση της σελίδας προς εμφάνισης της ψήφου.
 1. Μετά το πέρας της Διάρκειας της Ψηφοφορίας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά.
 1. Το σύνολο των ψήφων, καθώς και τα στοιχεία των Ψηφοφόρων που υπεβλήθησαν κατά τον Όρο 6 ανωτέρω κατά τη Διάρκεια της Ψηφοφορίας, θα ελεγχθούν από τους διοργανωτές, παρουσία νομικού συμβούλου.
 1. Ο εκάστοτε υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους κατά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία θα είναι αυτός που θα διακριθεί και βραβευθεί.
 1. Τα δώρα των Χορηγών, δίδονται με αποκλειστική ευθύνη των ιδίων, κατόπιν συνεννοήσεως των εμπλεκομένων, χωρίς καμία έμμεση ή άμεση εμπλοκή του Διοργανωτή.
 1. Ο Διοργανωτής ή/και ο Συνδιοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη χορηγήσεως ή μη έγκαιρης χορηγήσεως των εν λόγω δώρων-παροχών. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η λήψη τους, ο Χορηγός θα δύναται να υπαναχωρήσει της χορηγίας ή να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το δώρο που προορίζετε στο βραβευθέντα, με άλλο τρόπο για παρεμφερείς σκοπούς ή/και ακόμα να αποσύρει την προσφορά χορηγίας.
 1. Τα δώρα της χορηγίας θα απονεμηθούν κατά τους παρόντες όρους από τους Χορηγούς και παρέχονται με αιτία την προκήρυξη και υλοποίηση του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Χορηγών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος και της Ψηφοφορίας, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων που δηλώθηκαν κατά την Ψηφοφορία: (α) ip, (β) Χώρα και (γ) Πόλη του εκάστοτε συμμετέχοντος. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της έγκυρης και ορθής διενέργειας της Ψηφοφορίας προς τους σκοπούς υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 1. Τα προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των Ψηφοφόρων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η Ψηφοφορία, έως και τη λήξη αυτής, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των τίτλων διάκρισης, όπου στη συνέχεια θα καταστρέφονται.
 1. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία υποστήριξης του προγράμματος ψηφοφορίας.
 1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Πρόγραμμα ή/και τη Ψηφοφορία ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Ψηφοφορίας ή και οποιονδήποτε άλλο όρο αυτής ή/και του Προγράμματος, με αντίστοιχη ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής/ανάκλησης. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας ή/και με άλλο παρόμοιο τρόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους Ψηφοφόρους οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Διοργανωτή ή/και του Συνδιοργανωτή. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Πρόγραμμα χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίας τάξεως ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Ψηφοφόρων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Προγράμματος οι Ψηφοφόροι καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
 1. Η συμμετοχή στην Ψηφοφορία μέσω της Ιστοσελίδας προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η καταχώρηση των ψήφων των Ψηφοφόρων ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν στο Πρόγραμμα και την Ψηφοφορία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 1. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Ψηφοφόρους ή/και οποιονδήποτε τρίτο, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Πρόγραμμα ή/και την Ψηφοφορία.
 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και (γ) τη συνακόλουθη παραίτηση των Ψηφοφόρων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή.
 1. Οι Ψηφοφόροι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.
 1. Οι παρόντες Όροι δύναται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είναι συμπληρωματικοί και σε καμία των περιπτώσεων δεν αναιρούν ή/και ακυρώνουν τους Όρους Χρήσης και Δήλωση Απορρήτου της Ιστοσελίδας.
 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Πρόγραμμα, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Για το Διοργανωτή
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος