18
Παρ, Σεπ
×

Μήνυμα

fsockopen(): unable to connect to ssl://query.yahooapis.com:443 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)

Για λόγους πληρότητας και ενημέρωσης, στις λίστες συμπεριλαμβάνονται και όσα καταστήματα έχουν κλείσει.